Środek gaśniczy

 

Gaszenie gazem Inergen polega na wypełnieniu gazem gaśniczym całej kubatury pomieszczenia chronionego tak, aby ten wyparł z powietrza zawarty w nim tlen – który jest niezbędny do kontynuowania procesu spalania. Zawartość tlenu w chronionym pomieszczeniu jest redukowana z ok. 21% obj. do  ok. 14% obj. Do osiągnięcia takiej zawartości O2 w powietrzu potrzebne jest użycie gazu obojętnego w ilości odpowiadającej ok. 40% obj. Uzyskiwane tym sposobem stężenie tlenu jest niewystarczające do podtrzymania rekcji spalania zdecydowanej większości materiałów palnych. PRD Fire Solutions posiada w swojej ofercie systemy oparte o wszystkie globalnie uznane gazy obojętne. Są to:

 

 

IG-541 (INERGEN®) - mieszanina 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2

IG-55 - mieszanina 50% azotu i 50% argonu

IG-100 -100% azotu

IG-01 - 100% argonu

 

Budowa systemu iFlow® 

 

W oferowanych systemach gaśniczych na gazy obojętne wykorzystujemy innowacyjną technologię iFLOW® firmy Tyco. Cechą, która odróżnia te urządzenia od systemów klasycznych, jest wykorzystanie w zaworach butli aktywnych regulatorów wypływu gazu, które redukują ciśnienie już na zaworze butli, zapewniając wypływ gazu pod stałym, niższym ciśnieniem.

 

W systemach klasycznych gazy obojętne są składowane w butlach pod ciśnieniem 200 lub 300 bar. Ciśnienie to jest redukowane dopiero za kolektorem, w sposób bierny – za pomocą kryzy.

 

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność ciśnienia w funkcji czasu, podczas 60-sekundowego wyładowania gazu obojętnego dla systemu klasycznego (z kryzą) oraz dla systemu iFLOW®. Wykres pokazuje, jak duża różnica jest pomiędzy charakterystykami wypływu dla tych dwóch przypadków.  

 

Gaszenie gazem Inergen przy użyciu systemy iFlow - wykres

 

Zaletami, wynikającymi z zastosowania rozwiązania gaszenie gazem Inergen  iFLOW® są:

 

mniejsze średnice rurociągów gaśniczych;

mniejsze turbulencje podczas wyładowania;

mniejsze wymagane wielkości otworów odciążających;

 

w stosunku do konwencjonalnych systemów. Różnice te wynikają z mniejszego przyrostu ciśnienia podczas wyładowania gazu.

 

Wypływowi gazu obojętnego towarzyszy hałas o dużym natężeniu. Dlatego, w pomieszczeniach szczególnie wrażliwych na ciśnienie akustyczne (np. serwerownie w data center) zaleca się stosowanie tłumików, redukujących hałas podczas wyzwolenia gazu, do bezpiecznego dla urządzeń poziomu. W naszej ofercie posiadamy takie dedykowane tłumiki.

 

Tłumik redukujący hałas podczas gaszenia gazem Inergen

Kliknij, aby obejrzeć film o technologii iFlow.

 

Zgodnie z normami technicznymi (min. PN EN, VdS, NFPA, FM Global), pomieszczenia gaszone gazami obojętnymi powinny być szczelne, tak aby stężenie gaśnicze mogło być utrzymane przez min. 10 minut. Oznacza to konieczność starannego wykonania min.: konstrukcji ścian i przejść instalacyjnych. Jakość uszczelnienia pomieszczenia wyznacza się metodą testu szczelności, tzw. door fan test, którego wykonanie jest wymagane przez wyżej wymienione normy.

 

Zastosowanie 

 

Gaszenie gazem inergen możebyć stosowane w pomieszczeniach przeznaczony na stały pobyt ludzi. Znajdują powszechne zastosowanie w ochronie:

 

gaszenie gazem serwerowni,

sterowni,

• gaszenie gazem rozdzielni elektrycznych,

• gaszenie gazem archiwum

• zbiorów muzealnych itp.,

i wiele innych.

 

Certyfikaty

 
 

                                        

 

 

 

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl