Dla Klientów biznesowych i instytucji publicznych przygotowaliśmy stałe urządzenia gaśnicze, które znajdują szerokie zastosowanie w obiektach o zróżnicowanym przeznaczeniu. Oferowana przez nas instalacja gaszenia gazem pozwala w krótkim czasie zatrzymać rozprzestrzeniający się ogień, tym samym zabezpieczając wartościowy sprzęt i pozostałe dobra przechowywane w miejscu wystąpienia wypadku. W proponowanych tutaj systemach wykorzystywane są rozmaite lotne związki organiczne oraz ich starannie dobrane mieszanki, których szczegółowy wykaz dostępny jest poniżej. 

Do czego służą Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (w skrócie SUG gazowe)? Tworzą instalację, która jest tak skonstruowana, aby automatycznie wykryć pożar i przeprowadzić skuteczną akcje gaśniczą. System gaszenia gazem składa się z instalacji detekcji dymu i sterowania SUG oraz instalacji gaszenia gazem.

Instalacja gaszenia gazem wykorzystuje jako medium gaśnicze gazy obojętne oraz chemiczne. Dobór odpowiedniego systemu gaszenia gazem musi odpowiadać spodziewanym zagrożeniom pożarowym jakie występują w przemyśle, serwerowni, rozdzielni czy archiwum.

Stałe Urządzenia Gaśnicze – rodzaje środków gaśniczych

Gazy obojętne stosowane w roli środka gaśniczego w stałych urządzenia gaśniczych gazowych to Azot IG100, Argon IG01, dwutlenek węgla oraz ich mieszaniny takie jak Inergen IG 541 czy Argonit IG 55. Ich działanie polega na obniżeniu stężenia tlenu w pomieszczeniu do poziomu, w którym pożar będzie mógł być stłumiony.

Gazy chemiczne będące zamiennikami halonów stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych gazowych to Novec 1230 FK5112 oraz FM200 Hfc227ea. W odróżnieniu od gazów obojętnych, gazy chemiczne nie powodują znaczącego obniżenia poziom tlenu.

Instalacje gaśnicze na gaz - budowa

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe zawierają odpowiednią dla danego zagrożenia ilość środka gaśniczego zmagazynowanego w butlach. Gaz ze zbiorników środka gaśniczego transportowany jest rurociągami i rozprowadzany przez dysze gaśnicze. System gaszenia pożarów na gazy obojętne wykorzystują technologię iFLOW®, która zapobiega występowaniu turbulencji, wynikających z nadmiernego przyrostu ciśnienia podczas wyładowania gazu.

Ponadto systemy oparte na wyładowaniu gazów ze zbiorników środka gaśniczego muszą być wyposażone w klapę odciążającą, która zabezpiecza pomieszczenie chronione przed działaniem nadciśnienia i podciśnienia.

Instalacja detekcji dymu i sterowania systemem gaszenia gazem sprawia, że stałe urządzenia gaśnicze gazowe mogą automatycznie wykrywać pożar oraz reagować na jego rozwój. Centrala monitoruje również stan całego systemu. Wszelkie zdarzenia zapisywane są w pamięci urządzenia.

Systemy gaszenia gazem powinny pracować w pomieszczeniach, których szczelność potwierdziły testy szczelności pomieszczeń gaszonych, np. metoda wentylatora drzwiowego tzw. Door Fan Test. Obiekty, które nie gwarantują szczelności mogą być gaszone gazem CO2. Należy jednak pamiętać, że podczas gaszenia dwutlenek węgla w wysokich stężeniach może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi, z tego względu wszelkie pomieszczenia gwarantujące szczelność obudowy powinny być gaszone przy użyciu gazów Inergen lub Novec 1230.

Gaszenie gazem – zastosowanie

Wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych rekomendowane jest we wszystkich obszarach, w których skuteczność działania oraz brak negatywnych skutków oddziaływania mają najwyższy priorytet. Ponieważ gazy wykorzystywane do gaszenia pożaru należą do środków gaśniczych, które nie przewodzą prądu elektrycznego, można nimi zabezpieczać pomieszczenia komputerowe i inne z delikatnym sprzętem elektronicznym czy wyposażeniem będącym pod napięciem.

Najczęstsze zastosowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych:

System gaszenia gazem serwerowni

Centra przetwarzania danych są szczególnie wrażliwe na zagrożenia pożarowe. Stosowane w tych obszarach systemy gaszenia gazem powinny uwzględniać wiele czynników w celu zapewnienia skuteczności gaszenia. Jednym z nich jest rozważenia zagotowania cichych dysz. Serwerownie posiadają wystarczają szczelność, aby zabezpieczać je stałymi urządzeniami na gaz Inergen iFLOW, Novec 1230 czy FM200. Środki gaśnicze powinny zapewniać bezpieczeństwo chronionych urządzeń oraz ludzi, dlatego też stosowanie CO2 rzadko ma tu miejsce - rekomendowane jest użycie innych środków gaśniczych.

Gaszenie archiwum

Gaszenie pożarów w archiwum musi być skuteczne i bezpieczne zarówno dla chronionych zbiorów, jak i ludzi, dlatego najczęściej stosowane stałe urządzenia gaśnicze wykorzystują jako gaz Inergen, Novec 1230 czy FM200. Stałe urządzenia gaśnicze, ze względu na bezpieczeństwo ludzi, rzadko podczas instalowania ich w tego rodzaju pomieszczeniu wyposażane są w zbiorniki CO2 - środkiem gaśniczym zwykle są tutaj inne gazy.

Rozdzielnie elektryczne - najczęstsze zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych

Gaszenie rozdzielni elektrycznych to jedno najczęściej spotykanych zastosowań stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Pomieszczenia te najczęściej są szczelne, dlatego do ich zabezpieczenia zwykle stosuje się środki gaśnicze bezpieczne dla ludzi i urządzeń elektrycznych, na przykład gazów: Inergen, Novec 1230, FM200. Urządzenia gaśnicze na CO2 rzadko znajduje tu zastosowanie ze względu na bezpieczeństwo ludzi.

Maszyny, urządzenia, obrabiarki CNC, piece hartownicze, komory trafo itp.

Ze względu na problem z zapewnieniem szczelności obudów konieczne jest zastosowanie środka gaśniczego skutecznego w gaszeniu miejscowym. Często jedynym rozwiązaniem jest instalacja gaszenia gazem CO2 zapewniający skuteczność gaszenia urządzeń. Gaszenie CO2 może być również stosowane w szczelnych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem ludzi. Należy pamiętać o środkach ochrony osób przebywających w obszarze działania systemu, w którym środkiem gaśniczym jest gaz CO2.

Więcej informacji na temat systemów gaszenia gazem i ich zastosowań znajduje się pod poniższymi linkami:

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl