Instalacja gaszenia gazem CO2 - system PRD Fire Solutions

Środek gaśniczy - gaz CO2

Gaszenie dwutlenkiem węgla - CO2 jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i tylko w minimalnym stopniu wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami. Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy dla ochrony urządzeń, pomieszczeń i obiektów wysokiego ryzyka. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy z 21% obj. do poziomu 15% obj. i poniżej, oraz, w pewnym stopniu, na chłodzeniu.


Należy pamiętać, że CO2 przy stężeniach większych niż 5% jest niebezpieczny dla ludzi, dlatego personel jest zobowiązany do opuszczenia strefy gaśniczej przed wyzwoleniem gazu. Bardzo istotne są szkolenia pracowników wykonujących swoją pracę w obszarze, gdzie zamontowano takie urządzenia gaśnicze. Miejsca, w których wystąpiło gaszenie dwutlenkiem węgla, należy po akcji gaśniczej bezwzględnie przewietrzyć.

 

Stałe  urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla może być stosowane zarówno do gaszenia miejscowego (tylko wybranych kluczowych maszyn, urządzeń) jak i kubaturowego (całych pomieszczeń, tak jak w przypadku pozostałych gazów gaśniczych). Szczelność pomieszczeń gaszonych w przypadku gaszenie CO2 nie jest bezwzględnie wymagana, jednakże należy wtedy pamiętać o dobraniu odpowiedniej ilości gazu, rekompensującej istniejące nieszczelności.

Budowa systemu gaszenia gazem CO2

Urządzenia gaśnicze gazowe CO2 mogą zawierać jeden lub więcej zbiorników ze środkiem gaśniczym, połączonych z siecią rurociągów rozprowadzających zakończonych dyszami gaśniczymi. CO2 magazynowany jest w zarówno w fazie ciekłej, jak i gazowej, w butlach stalowych. Cechą odróżniającą ten gaz gaśniczy od innych gazów jest fakt, iż jego zawartość w zbiornikach monitorowana jest nie poprzez kontrolę ciśnienia, a poprzez kontrolę masy butli. Zbiorniki są wyposażone w specjalne zawory, umożliwiające natychmiastowe wyzwolenie butli. Po otwarciu zaworu dwutlenek węgla dostaje się do rurociągu rozprowadzającego, następnie do dysz, skąd rozprzestrzenia się w postaci cieczy oraz gazu. Z uwagi na jego toksyczne właściwości i niebezpieczne dla ludzi stężenia, do bezwonnego dwutlenku węgla dodaje się substancję zapachową, mającą na celu ostrzeganie przed przebywaniem ludzi w niebezpiecznej atmosferze.

Zastosowanie instalacji gaszenia gazem CO2

Gaszenie gazem CO2 jest stosowane najczęściej w obiektach przemysłowych do ochrony stref/urządzeń wysokiego ryzyka takich jak:

 

stacje transformatorowe, 

maszyny drukarskie, 

lakiernie, 

generatory,

magazyny cieczy łatwopalnych,

turbiny gazowe,

tunele kablowe,

piece hartownicze itp.

 

Certyfikaty

 
 

                                        

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl