STAŁE URZĄDZENIA GASNICZE - Urządzenia gaśnicze aerozolowe


Środek gaśniczy

 

Skondensowany aerozol to środek gaśniczy, składający się z silnie rozdrobnionych cząstek stałych i substancji gazowych, wytwarzanych w procesie spalania stałego związku. Aerozole gaśnicze, znajdujące się w naszej ofercie, bazują na związkach soli potasowej. 

 

Nasze urządzenia gaśnicze aerozolowe gaszą pożary poprzez dyspersję drobnych cząsteczek aerozolu wytwarzanego przez generator, a następnie poprzez ich kondensację. Na pierwszy rzut oka aerozol wygląda jak dym. Dyspersja cząsteczek powoduje blokowanie reakcji łańcuchowych, niezbędnych do kontynuowania reakcji spalania. Równocześnie sole alkaliczne, wchodzące w skład aerozolu, tworzą warstwę oddzielającą materiał ulegający spalaniu od atmosfery otoczenia, utrudniając tym samym podtrzymywanie spalania.

 

Aerozol jest środkiem nieprzewodzącym prądu – dzięki czemu jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych. Aerozol nie jest toksyczny, nie jest też szkodliwy dla środowiska. Wyniki badań potwierdzają, że okres użytkowania aerozolu wynosi co najmniej 20 lat. Aerozol gaśniczy nie jest substancją zubożającą warstwę ozonową i nie podlega pod wymagania ustawy o F-gazach.

 

Oferowany przez firmę PRD Fire Solutions system gaszenia aerozolem posiada najniższe stężenie gaśnicze, wynoszące 67 g/m3 - co sprawia, że gaszenie aerozolem posiada najwyższy współczynnik bezpieczeństwa dla chronionego mienia oraz ludzi. Należy pamiętać że obecność ludzi podczas wyzwolenia nie jest dozwolona.

 

Budowa systemu

 

Generatory aerozolu są urządzeniami bezciśnieniowymi, które po aktywacji elektrycznej wytwarzają aerozol gaśniczy. Ich budowa nie wymaga stosowania rur ani dysz. Po uruchomieniu, w pomieszczeniu gaszonym nie powstaje znaczące nadciśnienie, w związku z czym – nie ma również konieczności stosowania urządzeń odciążających ciśnieniowo.

 

 

 

Generatory aerozolu gaśniczego mogą być wyposażone w ładunki gaśnicze o masie: od 90 do 4420 g. Bardzo wysoka odporność na czynniki zewnętrzne (zakres temperatur pracy od -30°C do 150°C, wilgotność do 98%) sprawia, że generatory sprawdzą się w każdych warunkach.

 

Właściwości techniczne generatorów aerozolu

 

Aktywacja: elektryczna

Czas aktywacji: natychmiast

Temperatura stosowania: - 30 °C + 150 °C

Wilgotność: do 98%

A.L.T. (Czas życia w atmosferze): znikomy

O.D.P. (Potencjał niszczenia ozonu): 0

G.W.P. (Potencjał ocieplenia globalnego): 0

Klasa pożarów: A, B

Wielkości cząstek: od 0,5 do 4 mikronów

 

Aero-dyspersyjne produkty w aerozolu

 

CO (tlenek węgla) 33 pm

NOx (tlenki azotu) <5 ppm

Aerozol 20 mg / m3

 

Badanie przeprowadzono dla stężenia projektowego aerozolu w Laboratoriach Chemicznych Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie.

 

Zastosowanie

 

Nasze systemy przeciwpożarowe aerozolowe są skutecznymi substytutami gazu  i posiadają wiele zalet: ich rozmiary są mniejsze, ważą mniej i są tańsze - zarówno pod względem budowy nowych systemów, jak i ich późniejszego utrzymania. W ofercie PRD Fire Solutions znajdują się stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe dwóch typów: serii AS (masy ładunku aerozolotwórczego 90, 400, 850 lub 1200 gram) oraz serii AR (masy ładunku aerozolotwórczego  416, 715, 1430, 2210 lub 4420 gram).

 

Nasze generatory aerozolu są zgodne ze standardem UNI ISO 15779: 2012. Norma ta kwalifikuje aerozol jako środek odpowiedni do gaszenia pożarów w klasie A i B. Tym samy aerozole są odpowiednie do gaszenia cieczy palnych (np. ropa naftowa, benzyna, inne produkty ropopochodne, rozpuszczalniki organiczne), materiałów stałych (np. drewno, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne), również w obecności średniego i niskiego napięcia elektrycznego. Aerozol nie nadaje się tylko do gaszenia substancji alkalicznych (i podobnych substancji) oraz związków spalających się bez obecności tlenu.

 

Podsumowując, obszarów, w których zastosowanie mają aerozole gaśnicze jest wiele i są one zróżnicowane:

 

Pomieszczenia ruchu elektrycznego

Tunele kablowe, komory trafo

Autobusy, Ciężarówki, maszyny rolnicze itp.

Statki

Instalacje gaszenia w przemyśle

Elektrownie wiatrowe

 

Wybierając stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe należy zwrócić uwagę na możliwość osadzania się pozostałości środka gaśniczego, utratę widoczności w pomieszczeniu oraz wzrost temperatury podczas akcji gaśniczej.


Nasze urządzenie aerozolowe przebadano pod kątem starzenia się środka gaśniczego. Wyniki badań potwierdzają, że okres użytkowania wynosi co najmniej 20 lat.

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl