Systemy Novec TM 1230 3M

 

Środek gaśniczy

 

Gaz gaśniczy NovecTM 1230 został stworzony jako zamiennik halonu, mający posiadać zalety halonów, jednak nie cechować się negatywnym wpływem na środowisko. Założenia te spełnia w stu procentach - przy zachowaniu skuteczności gaśniczej przy bardzo niskim stężeniu, nie niszcząc przy tym warstwy ozonowej i nie przyczyniając się do efektu cieplarnianego. Gaśnicze działanie NovecTM 1230 polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W stopniu pomijalnym zmniejsza zawartość tlenu w pomieszczeniu gaszonym.

 

NovecTM 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

 

potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0),

potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1),

czas życia w atmosferze - tylko 5 dni,

duży margines bezpieczeństwa dla ludzi - stężenie projektowe gazu mieści się w przedziale 4-6%, podczas gdy bezpieczne stężenie graniczne wynosi 9%.

 

W warunkach normalnych, NovecTM 1230 jest bezbarwną i prawie bezwonną cieczą, i w takiej postaci jest magazynowany w zbiornikach urządzeń gaśniczych. Jego prężność par jest niewielka, a ciśnienie magazynowania środka gaśniczego (wynoszące 24,8 lub 42 bar) jest utrzymywane dzięki obecności azotu, pełniącego funkcję gazu wyrzucającego.

Budowa systemu

System zawiera jeden zbiornik (lub więcej), połączony z siecią rurociągów rozprowadzających i dyszami gaśniczymi. NovecTM 1230 jest magazynowany pod ciśnieniem w butlach stalowych, z których każda jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany zawór, umożliwiający natychmiastowe wyzwolenie gazu z butli. Po otwarciu zaworu, NovecTM 1230 dostaje się do rurociągu rozprowadzającego, następnie do dysz, skąd rozprzestrzenia w postaci gazowej do chronionego pomieszczenia, wypełniając je w określonym stężeniu. Jeden zbiornik z gazem NovecTM 1230 wystarczy, aby zabezpieczyć pomieszczenie o kubaturze nawet 200 m3!

 

Zastosowanie

 

Systemy gaśnicze NovecTM 1230 są stosowane przy gaszeniu pomieszczeń, gdzie ryzyko zaistnienia pożaru jest znaczące, lub przy gaszeniu sprzętu, gdzie istnieje konieczność użycia czystego, nieprzewodzącego prądu środka gaśniczego, oraz tam gdzie oczyszczenie pomieszczenia z piany, wody czy proszku gaśniczego może być kłopotliwe. 

NovecTM 1230  znajduje powszechne zastosowanie w ochronie:

 

serwerowni,

banków,

rozdzielni elektrycznych,

archiwów,

zbiorów muzealnych itp.,

i wielu innych.

 

 

Pomieszczenia gaszone gazem NovecTM 1230, zgodnie z branżowymi normami technicznymi (m. in. PN EN, VdS, NFPA, FM Global), powinny być szczelne w takim stopniu, aby stężenie gaśnicze mogło być utrzymane przez min. 10 minut. Oznacza to konieczność starannego wykonania min.: konstrukcji ścian i przejść instalacyjnych. Jakość uszczelnienia pomieszczenia wyznacza się metodą testu szczelności, tzw. door fan test. Test szczelności jest wymagany przez wszystkie normy techniczne dla SUG gazowych działających poprzez całkowite wypełnienie pomieszczenia.

 

Certyfikaty

 
 

                                        

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl