Oferujemy Państwu niezawodny system gaszenia serwerowni, archiwów czy rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem gazu FM200. Jest to rozwiązanie pozwalające w krótkim czasie wyeliminować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w miejscach szczególnie narażonych na wypadki z nim związane. Nowoczesne instalacje gazowe stanowią optymalną ochronę przed konsekwencjami pożaru, które mogą powodować nieodwracalne straty w zakładach produkcyjnych czy instytucjach publicznych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat dostępnych infrastruktur, które zapewniają szybkie i skuteczne gaszenie serwerowni, zbiorów muzealnych itp. 

Środek gaśniczy

Gaszenie gazem  FM-200® polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W stopniu pomijalnym zmniejsza zawartość tlenu w pomieszczeniu gaszonym.

 

Gaz gaśniczy FM-200® został stworzony jako zamiennik halonu, mając posiadać skuteczność gaśniczą halonów, jednak nie cechować się negatywnym wpływem na środowisko. Przez długi czas uznawano, że spełnia powyższe kryteria, jednak w toku wieloletnich badań i obserwacji tego środka, ostatecznie uznano go za substancję zubożającą warstwę ozonową, i znalazł się na liście F-gazów. 

 

Tym samym, na użytkowników systemów zawierających gaz FM-200 nałożono szereg obowiązków:

 

zarejestrowania stałych urządzeń gaśniczych FM-200 w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów ochrony Przeciwpożarowej (https://dbcro.ichp.pl/);

sporządzenia Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej  w wymaganym terminie;

dokonywania sprawdzenia pod względem wycieków SUG zawierających F-gazy w wymaganych terminach;

zapewnienia, aby personel wyznaczony przez operatora posiadał niezbędny certyfikat w zakresie systemów ochrony ppoż. (certyfikat z obsługi F-gazów);

zapewnienia, aby wpisy do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej były dokonywane przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu;

wykonywanie kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisu F-gazów wyłączenie przez obsługę posiadającą wymagany certyfikat dla personelu.

 

Rysunek 1. Wymagana częstotliwość dokonywania przeglądów szczelności SUG z FM-200, źródło: blog-ppoz.pl

 

Firma PRD Fire Solutions jest firmą certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania oraz serwisowania systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) – numer certyfikatu UDT FGAZ-P/10/0031/16. Pracownicy naszej firmy posiadają wspomniane certyfikaty, wymagane dla personelu wykonującego czynności serwisowe. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji urządzeń gaśniczych zawierających gaz FM-200.

 

Budowa systemu gaśniczego

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe FM200 zawiera jeden zbiornik (lub więcej), połączony z siecią rurociągów rozprowadzających zakończonych dyszami gaśniczymi. FM-200® magazynowany jest w stanie ciekłym w butlach stalowych (i jest doprężony do nominalnego ciśnienia azotem, który pełni funkcję czynnika napędowego), z których każda jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany zawór, umożliwiający natychmiastowe wyzwolenie butli. Po otwarciu zaworu FM-200® dostaje się do rurociągu rozprowadzającego, następnie do dysz, skąd rozprzestrzenia się już w postaci gazowej. 

 

Zastosowanie

Urządzenia gaśnicze gazowe FM-200® są stosowane przy gaszeniu pomieszczeń i urządzeń, gdzie istnieje konieczność użycia czystego, nieprzewodzącego prądu środka gaśniczego, oraz tam gdzie oczyszczenie pomieszczenia z piany, wody czy proszku gaśniczego może być kłopotliwe. FM-200® znajduje powszechne zastosowanie w ochronie, jako system gaszenia:

 

serwerowni;

• gaszenie gazem rozdzielni elektrycznych;

archiwów;

• zbiorów muzealnych itp.;

i wiele innych. 

Certyfikaty

 
 

                                        

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl