Zasysający system wczesnej detekcji dymu

 

W zakresie wykrywania dymu - skuteczniejszym, bardziej odpornym na czynniki zewnętrzne, oraz bardziej czułym od klasycznych czujek punktowych dymu, jest zasysający system wczesnej detekcji dymu. To, co go odróżnia od zwykłego systemu, jest ciągłe, aktywne monitorowanie powietrza pod kątem występowania dymu. System, dzięki stałemu zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego precyzyjnej analizie, umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium, nawet wtedy, gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka. 

 

Możliwość detekcji już w fazie powstawania niewidocznych produktów spalania (np. przy przegrzewaniu się przewodów) daje czas na podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i pozwala uniknąć pożaru jeszcze w stadium, które nie skutkuje nieodwracalnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami. W detektorze dymu można zaprogramować parametry, charakterystyczne dla danego otoczenia. Takie zaadaptowanie systemu zasysającego do otoczenia i przystosowanie jego parametrów pracy do wymagań użytkownika, pozwala na zabezpieczenie obiektów i pomieszczeń o najwyższych wymogach bezpieczeństwa oraz urządzeń o szczególnej wartości.

 

System wczesnej detekcji dymu może stanowić, wraz z centralą sygnalizacji pożarowej/centralą sterowania gaszeniem, kompletny system detekcji pożaru, lub też być włączony do klasycznego systemu sygnalizacji pożarowej z przeznaczeniem do nadzorowania obszarów kluczowych.

 

W ofercie PRD Fire Solutions znajdują się systemy wczesnej detekcji dymu wiodących producentów, takich jak Xtralis, Schrack, Honeywell.

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl