Każde środowisko jest inne, więc wybór odpowiedniego środka gaśniczego jest niezmiernie ważny. Oferowane systemy wykorzystują znane na całym świecie i powszechnie stosowane środki gaśnicze, które mogą zaspokoić każdą potrzebę: 

Novec™ 1230

Gaz gaśniczy Novec™ 1230 został stworzony jako zamiennik halonu, mający posiadać zalety halonów, jednak nie cechować się negatywnym wpływem na środowisko. Założenia te spełnia w stu procentach - przy zachowaniu skuteczności gaśniczej przy bardzo niskim stężeniu, nie niszcząc przy tym warstwy ozonowej i nie przyczyniając się do efektu cieplarnianego. Gaśnicze działanie Novec 1230 polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W stopniu pomijalnym zmniejsza zawartość tlenu w pomieszczeniu gaszonym.

Novec™ 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

 • potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0),
 • potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1),
 • czas życia w atmosferze - tylko 5 dni,
 • duży margines bezpieczeństwa dla ludzi - stężenie projektowe gazu mieści się w przedziale 4-6%, podczas gdy bezpieczne stężenie graniczne wynosi 9%.

Zastosowanie Novec™ 1230

Systemy gaśnicze Novec™ 1230 są stosowane przy gaszeniu pomieszczeń i urządzeń, gdzie ryzyko zaistnienia pożaru jest znaczące, lub przy gaszeniu sprzętu, gdzie istnieje konieczność użycia czystego, nieprzewodzącego prądu środka gaśniczego, oraz tam gdzie oczyszczenie pomieszczenia z piany, wody czy proszku gaśniczego może być kłopotliwe. 

Novec™ 1230 znajduje powszechne zastosowanie w ochronie:

 • serwerowni,
 • banków,
 • rozdzielni elektrycznych,
 • archiwów,
 • zbiorów muzealnych itp., i wielu innych.

Gazy HFC – FM200 (HFC 227ea), HFC-236fa

Gaśnicze działanie gazów z grupy HFC polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W stopniu pomijalnym zmniejsza zawartość tlenu w pomieszczeniu gaszonym.

Aktualnie gazy HFC uznano go za substancje zubożające warstwę ozonową, i znalazły się na liście F-gazów.

Zastosowanie gazu FM200

Systemy gaśnicze HFC są stosowane przy gaszeniu pomieszczeń i urządzeń, gdzie istnieje konieczność użycia czystego, nieprzewodzącego prądu środka gaśniczego, oraz tam gdzie oczyszczenie pomieszczenia z piany, wody czy proszku gaśniczego może być kłopotliwe.

FM-200® znajduje powszechne zastosowanie w ochronie:

 • serwerowni;
 • rozdzielni elektrycznych;
 • archiwów;
 • zbiorów muzealnych itp.;

Dwutlenek węgla CO2

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i tylko w minimalnym stopniu wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami. Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy dla ochrony urządzeń, pomieszczeń i obiektów wysokiego ryzyka. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy z 21% obj. do poziomu 15% obj. i poniżej, oraz, w pewnym stopniu, na chłodzeniu.

Zastosowanie CO2

Dwutlenek węgla może być stosowany zarówno do gaszenia miejscowego (tylko wybranych kluczowych maszyn, urządzeń) jak i kubaturowego (całych pomieszczeń, tak jak w przypadku pozostałych gazów gaśniczych). Szczelność obiektów gaszonych w przypadku CO2 nie jest bezwzględnie wymagana, jednakże należy wtedy pamiętać o dobraniu odpowiedniej ilości gazu, rekompensującej istniejące nieszczelności.

Aerozol gaśniczy

Skondensowany aerozol to środek gaśniczy, składający się z silnie rozdrobnionych cząstek stałych i substancji gazowych, wytwarzanych w procesie spalania stałego związku. Aerozole gaśnicze, znajdujące się w naszej ofercie, bazują na związkach soli potasowej. 

Nasze urządzenia gaśnicze aerozolowe gaszą pożary poprzez dyspersję drobnych cząsteczek aerozolu wytwarzanego przez generator, a następnie poprzez ich kondensację. Na pierwszy rzut oka aerozol wygląda jak dym. Dyspersja cząsteczek powoduje blokowanie reakcji łańcuchowych, niezbędnych do kontynuowania reakcji spalania. Równocześnie sole alkaliczne, wchodzące w skład aerozolu, tworzą warstwę oddzielającą materiał ulegający spalaniu od atmosfery otoczenia, utrudniając tym samym podtrzymywanie spalania.

Aerozol jest środkiem nieprzewodzącym prądu – dzięki czemu jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych. Aerozol nie jest toksyczny, nie jest też szkodliwy dla środowiska. Wyniki badań potwierdzają, że okres użytkowania aerozolu wynosi co najmniej 20 lat. Aerozol gaśniczy nie jest substancją zubożającą warstwę ozonową i nie podlega pod wymagania ustawy o F-gazach.

Oferowany przez firmę PRD Fire Solutions system gaszenia aerozolem posiada najniższe stężenie gaśnicze, wynoszące 67 g/m3 - co sprawia, że posiada najwyższy współczynnik bezpieczeństwa dla chronionego mienia oraz ludzi.

Zastosowanie aerozolu gaśniczego

Aerozol jako środek gaśniczy jest odpowiedni do gaszenia pożarów w klasie A i B. Tym samy aerozole są odpowiednie do gaszenia cieczy palnych (np. ropa naftowa, benzyna, inne produkty ropopochodne, rozpuszczalniki organiczne), materiałów stałych (np. drewno, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne), również w obecności średniego i niskiego napięcia elektrycznego. Aerozol nie nadaje się tylko do gaszenia substancji alkalicznych (i podobnych substancji) oraz związków spalających się bez obecności tlenu.

Piana gaśnicza

Lokalne systemy z tej grupy wykorzystują wysokiej jakości środek pianotwórczy, który jest bezpieczny dla środowiska i posiada wysoką skuteczność gaśniczą.

Główne cechy tych urządzeń:

 • Bezpieczne dla środowiska
 • Nie powoduje korozji
 • 98% składu to związki organiczne
 • Nie zawiera kwasu perfluorooktanowego (PFOA) ani perfluorooktanosulfonianu (PFOS)
 • Nie wydziela związków niebezpiecznych
 • Całkowicie biodegradowalny

Zastosowanie piany gaśniczej

Lokalne urządzenia gaśnicze z pianą są zalecane do pożarów klasy A (pożary ciał stałych) i B (pożary cieczy palnych) oraz pożarów klasy F (pożary tłuszczów jadalnych w urządzeniach kuchennych). Cechy, dzięki którym te urządzenia są stosowane to ich duża skuteczność gaśnicza oraz zapobieganie ponownemu zapłonowi.

Proszek gaśniczy

Działanie gaśnicze proszku polega przede wszystkim na przerwaniu reakcji spalania w sposób chemiczny.

Główne cechy tych urządzeń:

 

 • Zastosowanie uniwersalne
 • Nie przewodzą prądu
 • Nie powodują korozji
 • Są odporne na zmiany temperatury

Zastosowanie proszku gaśniczego

Proszki są najbardziej uniwersalnym środkiem gaśniczym, wykazującym skuteczność w stosunku do pożarów:

 

 • klasy A (pożary ciał stałych),
 • klasy B (pożary cieczy palnych),
 • klasy C (pożary gazów palnych),
 • klasy F (pożary tłuszczów jadalnych w urządzeniach kuchennych),
 • oraz pożarów urządzeń elektrycznych.

Popularnym zastosowaniem tego typu systemów są komory silników pojazdów – autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, pojazdów wojskowych i policyjnych. Stosowane są również na statkach i w pociągach.

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl