Systemy sygnalizacji
pożaru

Systemy wczesnej
detekcji dymu

Liniowa detekcja temperatury

Systemy detekcji
wycieku

Systemy sygnalizacji pożaru

 

System sygnalizacji pożarowej (SSP) jest podstawowym aktywnym systemem bezpieczeństwa pożarowego stosowanym w obiektach budowlanych. SSP jest obligatoryjnie wymagany w wielu rodzajach obiektów, począwszy od handlowych, poprzez szpitale, hotele, muzea, garaże, aż po stacje metra, dworce, czy ośrodki elektronicznego przetwarzania danych i banki.

 

Jego celem jest ochrona ludzi i mienia, poprzez szybkie wykrycie pożaru i alarmowanie o nim – ponieważ wczesna informacja o pożarze daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji z budynku. W zależności od charakterystyki występujących w danym miejscu materiałów, do wykrywania zjawisk pożarowych można stosować detektory (czujki): dymu, płomienia temperatury, konkretnych gazów pożarowych, oraz detektory wykrywające kombinacje powyższych parametrów. Zadaniem projektanta systemu jest jak najlepsze dopasowanie czujek do chronionych przestrzeni – tak, aby osiągnąć jak najwyższą skuteczność detekcji oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów.

 

System sygnalizacji pożarowej nie tylko wykrywa pożar i alarmuje o nim użytkowników obiektu, ale wykonuje również szereg sterowań instalacji technicznych i przeciwpożarowych, stosownych dla obszaru, w którym pożar wystąpił – zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Do takich sterowań należą między innymi: wyłączanie wentylacji bytowej, sprowadzanie wind osobowych na parter, włączanie wentylacji pożarowej, czy zwalnianie kontroli dostępu na drzwiach ewakuacyjnych. System sygnalizacji pożarowej w pewnych przypadkach musi być połączony z jednostką Państwowej Straży Pożarnej – wówczas, jeśli w obiekcie wystąpi alarm pożarowy – informacja taka zostanie przekazana automatycznie do straży pożarnej.

W ofercie PRD Fire Solutions znajdują się systemy sygnalizacji pożarowej wiodących producentów.

Zasysający system wczesnej detekcji dymu

 

W zakresie wykrywania dymu - skuteczniejszym, bardziej odpornym na czynniki zewnętrzne, oraz bardziej czułym od klasycznych czujek punktowych dymu, jest zasysający system wczesnej detekcji dymu. To, co go odróżnia od zwykłego systemu, jest ciągłe, aktywne monitorowanie powietrza pod kątem występowania dymu. System, dzięki stałemu zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego precyzyjnej analizie, umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium, nawet wtedy, gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka. 

 

Możliwość detekcji już w fazie powstawania niewidocznych produktów spalania (np. przy przegrzewaniu się przewodów) daje czas na podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i pozwala uniknąć pożaru jeszcze w stadium, które nie skutkuje nieodwracalnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami. W detektorze dymu można zaprogramować parametry, charakterystyczne dla danego otoczenia. Takie zaadaptowanie systemu zasysającego do otoczenia i przystosowanie jego parametrów pracy do wymagań użytkownika, pozwala na zabezpieczenie obiektów i pomieszczeń o najwyższych wymogach bezpieczeństwa oraz urządzeń o szczególnej wartości.

 

System wczesnej detekcji dymu może stanowić, wraz z centralą sygnalizacji pożarowej/centralą sterowania gaszeniem, kompletny system detekcji pożaru, lub też być włączony do klasycznego systemu sygnalizacji pożarowej z przeznaczeniem do nadzorowania obszarów kluczowych.

 

W ofercie PRD Fire Solutions znajdują się systemy wczesnej detekcji dymu wiodących producentów, takich jak Xtralis, Schrack, Honeywell.

Liniowa detekcja temperatury 

Kabel sensoryczny wyposażony w indywidualnie adresowalne czujniki temperaturowe pracuje w szerokim zakresie temperatur zapewniając wysoką precyzję pomiaru. Skala pomiaru: od -40°C do +85°C ( w krótkich przedziałach czasowych do +120°C) z rozdzielczością 0,1° C. Możliwość wyboru rodzaju kabla w zależności od odległości między sensorami. 

 

Płaski, elastyczny przewód i umieszczone na nim czujniki temperaturowe otoczone są materiałem wypełniającym, ten zaś pokryty jest ekranem aluminiowym chroniącym przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Całość szczelnej struktury kabla dopełnia uniepalniony, bezhalogenowy płaszcz.

 

Kontroler z serii SCU800 umożliwia podłączenie do 2 kabli sensorycznych o maksymalnej długości 2 x 250 m. Liczba sensorów na każdym z kabli: od 10 do 99.

 

Liniowa czujka ciepła d-List z kablem sensorycznym SEC15 dzięki niewielkiej średnicy mieści się w kanałach kablowych i znajduje zastosowanie m.in. w obiektach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, chemicznym i energetycznym, w tunelach, systemach taśmociągów, niewielkich obszarach z ograniczonym dostępem itp.

 

Podstawowe zalety kabla sensorycznego d-LIST:

 

• Precyzyjne wskazywanie miejsca wystąpienia alarmu

• Szybki czas detekcji, wysoka czułość sensorów

• Progi alarmowe nastawiane indywidualnie dla danego obszaru detekcji

• Odporność na fałszywe alarmy

• Prosta instalacja, zoptymalizowane koszty utrzymania

• Certyfikat CNBOP

Systemy detekcji wycieku

 

Krytyczne środowiska techniczne, takie jak centra danych, systemy transmisji, centra kontroli ruchu lotniczego, zakłady przemysłowe, muszą być sprawnie i bezpiecznie działać 24h na dobę. Niewykryty wyciek wody lub innej cieczy może być wyjątkowo szkodliwy dla eksploatacji i generować bardzo poważne konsekwencje.

 

Cyfrowe systemy wykrywania wycieków składają się z szeregu adresowalnych kabli i jednostki cyfrowej. Kable sensorowe są często instalowane pod podnoszonymi podłogami, aby chronić krytyczne obszary i komunikować się z panelem za pośrednictwem cyfrowego interfejsu szeregowego. W przypadku wycieku na jednym przewodzie czujnikowym, panel cyfrowy natychmiast wyzwala alarm dźwiękowy i wyświetla lokalizację wycieku (z dokładnością do 1 metra) na interaktywnej mapie, co pozwala na szybkie działanie w celu skrócenia przestojów działania.

 

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl